Ταξιδιωτικές Ασφαλίσεις

Ταξιδιωτικές Ασφαλίσεις

Ταξιδιωτική ασφάλιση

Ιδιαίτερα στις μέρες μας η ανάγκη ενός ταξιδιού αναψυχής γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Ωστόσο, ακόμη και αν συμβεί μια μικρή ¨αναποδιά¨, είναι ικανή να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα και δυσαρέσκεια.
Σε συνεργασία με φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες της αγοράς, η ΣΥΜΠΡΑΞΗ σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε μέσα από ποικίλα προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης, εκείνο που αρμόζει καλύτερα στις ανάγκες τόσο τις δικές σας όσο και της οικογένειάς σας. Τα προγράμματα αυτά ενδεικτικά καλύπτουν: έξοδα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έξοδα που θα προκύψουν αν λόγω κακοκαιρίας, βλάβης του μεταφορικού μέσου ή απεργίας ακυρωθεί ή καθυστερήσει η αναχώρηση του ασφαλιζομένου, έξοδα που θα προκύψουν αν καθυστερήσουν να φτάσουν οι αποσκευές κλπ.

Η διαδικασία ασφάλισης είναι ιδιαίτερα απλουστευμένη και προϋποθέτει μόνο τα κάτωθι στοιχεία: