Ασφαλίσεις Υγείας

Ασφαλίσεις Υγείας

Ασφάλεια Ζωής & Υγείας

Η καθημερινότητα του κάθε πολίτη σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις, τα προβλήματα και τους κινδύνους που κρύβει, έχουν καταστήσει αναγκαία την εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος για την ικανοποίηση των αναγκών τόσο των δικών μας όσο και των αγαπημένων μας προσώπων.

Αν σκεφτούμε για μία στιγμή τις συνέπειες ενός ατυχήματος ή ασθενείας, σε συνδυασμό με την αδυναμία των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης να καλύψουν το σύνολο των δαπανών νοσηλείας, τότε θα κατανοήσουμε πως η ασφάλεια ζωής αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις της ζωής μας.

Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ σε συνεργασία με τις πιο έμπειρες και αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες της αγοράς, μπορεί να δημιουργήσει αποκλειστικά για εσάς ένα πρόγραμμα ζωής με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε παρεχόμενες καλύψεις ενός προγράμματος ζωής:

Ασφάλεια Σπουδών

Εσείς επιλέγετε:

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

H ΣΥΜΠΡΑΞΗ  λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχει υποστεί η κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια, σας προτείνει διάφορα προγράμματα ασφάλισης έναντι ατυχημάτων είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε ομαδικό. Με τέτοιου είδους συμβόλαια ασφαλίζονται άτομα διαφόρων ηλικιών για θάνατο, μόνιμη ή πρόσκαιρη ανικανότητα για ιατροφαρμακευτικά και νοσηλευτικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν από κάποιο ατύχημα. Ιδιαίτερη σημασία στην τιμολόγηση τέτοιων προϊόντων έχει το επάγγελμα του/των ασφαλιζομένου/ων καθώς και η παρούσα κατάσταση της υγεία του.

Σύνταξης

Επειδή η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι πάντα επαρκής, σκεφτείτε ότι ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς ή πολύ αργά για την έναρξη του συνταξιοδοτικού σας προγράμματος. Εκείνο που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι όσο νωρίτερα ξεκινήσετε ένα τέτοιο πρόγραμμα, θα πληρώνετε συγκριτικά λιγότερα χρήματα για να εξασφαλίσετε το ίδιο κεφάλαιο κατά την περίοδο της συνταξιοδότησης σας.

Εσείς επιλέγετε: