Η Εταιρία

Συνεργαζόμενες Ασφαλιστικές Εταιρίες

Η Σύμπραξη έχει συνεργασία με τις σημαντικότερες ασφαλιστικές εταιρείες - ελληνικές και πολυεθνικές- παρέχοντας πλήρη παροχή υπηρεσιών:

MINETTA MINETTA LIFE GROUPAMA GENERALI EUROLIFE ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ AIG INTERLIFE ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ KARAVIAS INTERAMERICAN CROMAR ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΙΟΝΙΟΣ NEW AGENCY