Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων

Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων

Η ασφάλιση οχήματος είναι υποχρεωτική από την Πολιτεία και συγκεκριμένα η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους.

Η τελευταία περιλαμβάνει την ικανοποίηση όλων των νόμιμων απαιτήσεων Τρίτων κατά του ασφαλισμένου, και οι οποίες μπορούν να αφορούν θανατηφόρο τραυματισμό ή απλό τραυματισμό προσώπων, υλικές ζημιές σε περιουσία τρίτων από αμέλεια του ασφαλισμένου, πιθανές μηνύσεις εναντίον του ασφαλισμένου εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος.

Η ασφάλιση ισχύει για τα όρια της Ελληνικής επικράτειας και τα όρια των αποζημιώσεων μπορούν να ποικίλουν από εταιρεία σε εταιρεία, πάντα όμως σύμφωνα με τα κατώτατα όρια που προβλέπει η Ελληνική νομοθεσία.

Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ συνεργαζόμενη με ΔΕΚΑ (10) ασφαλιστικές εταιρίες στον κλάδο αυτοκινήτου, έχει επεξεργαστεί ειδικά προγράμματα ασφάλισης για κάθε κατηγορία οχήματος και κάθε ανάγκη του πελάτη.

Επιπλέον των καλύψεων Αστικής Ευθύνης μπορούμε να προσθέσουμε συμπληρωματικές καλύψεις όπως: